Obchodné podmienky a ochrana súkromia

To najdôležitejšie z VOP:

1. Úvodné Ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ

1.2. Kupujúci

1.3. Obchodné podmienky

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Ponuka tovaru

2.2. Objednávka

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.4. Spôsob dopravy

2.5. Spôsob platby

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia doba

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

4.2. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

5. Záručné podmienky

6. Možnosť alternatívneho riešenia sporov

7. Ochrana osobných údajov

7.2. Práva dotknutej osoby

8. Záverečné ustanovenia